Nytt


Debatt: Fortsatt stora kvicksilverutsläpp från krematorier trots dyra filter (pdf)

Kvicksilvermängd i avlidnas tänder (pdf)

Stora brister i IVLs rapport om rökgasrening vid krematorier


Aktuellt


ooOoo

ADOBE ACROBAT READER,
som krävs för att kunna visa PDF-filer,
kan hämtas här: