Hg-analys på residual innehållande kvicksilverselenid


Laboratoriechef Roland Näslund

Analysinstruktioner på kvicksilver bundet till selen

När QuickSafe ampullen med selen används i kombination med filter, kan Hg analys på residualet visa verkningsgraden för avskiljningen. Hg som inte återfinns vid korrekt utförd analys, har inte avskiljts.

Analysmetoden skall spjälka kvicksilverselenid och frigöra kvicksilver. Då räcker inte Svensk standard (SS) till, det har man konstaterat vid Bjästa Återvinnings Analyslaboratorium.

Laboratoriechefen Roland Näslund har arbetat med Hg- analyser sedan 1964, då vid klor- alkaliindustrin på platsen.
Näslund sökte förgäves efter en framtagen analysmetod anpassad för HgSe då Hg- avskiljning med QuickSafe (selen) metoden blev allt vanligare.

Näslund började i stället testa sig fram, och fann då en möjlighet att använda kungsvatten till lakningen i stället för salpetersyra. Kungsvattnet bestod av 3/5 saltsyra (HCl) samt 1/5 salpetersyra (HNO3 ) och 1/5 destillerat vatten.

Man började göra tester med pH-justeringar genom tillsats av destillerat vatten. Det visade sig då att pH höjningar från området pH 0,5 till pH 1,5 gav mycket mera kvicksilver i proven. Näslunds många försök visade att kungsvattnet med sitt låga pH och buffertkapacitet binder kvicksilvret i seleniden.

Näslund bevisade redan 1998 att pH-nivån har en avgörande betydelse för utdrivning av kvicksilver i konserverade lösningar. Sedan dess har han utfört 1000-talet analyser med sin metod.

En viktig slutsats som Näslund särskilt poängterar, är att maxutslaget (Hight Peak) måste hittas, så man inte nöjer sig med ett utslag inom mätområdet.
Om t.ex. en spädning med 50 gånger ger ett bra resultat, måste likväl spädningar med 40 resp. 60 gånger testas.

Genom analystester av provlösningar har han funnit att pH-nivån ca 2,0 får ut ett högre kvicksilvervärde än pH 0,5 och att analystester med höjning av pH ända upp till 4,0 likafullt kan ge godkända värden.

oo0oo

Exempel på Hg- återfynd vid pH- justeringar.
Olika residual från krematorier som använder QuickSafe ampuller.

1. Vid pH 0,2 återfanns 70,1 mg vid pH 1,8 återfanns 367,4 mg
2. Vid pH 0,7 återfanns 0,4 mg vid pH 2,0 återfanns 12,5 mg
3. Vid pH 0,5 återfanns 1612 mg vid pH 1,8 återfanns 26512 mg
4. Vid pH 0,7 återfanns 3358 mg vid pH 2,0 återfanns 24581 mg

Samtliga provsvar är medelvärde av minst 2- 4 analyser.

Vad vi kan förstå måste beställare av analyser på residual innehållande kvicksilverselenid, underrätta sitt laboratorium om vikten av rätt pH för kungsvattnet. Om erfarenheterna från Bjästa laboratoriet inte tas till vara, blir analysresultaten för Hg felaktiga.