Testampullen nödvändig vid emissionsmätning

ooOoo

QuickSafe Testampull innehållande en känd mängd kvicksilver i form av amalgam, ger extra säkerhet vid emissionsmätning.
Eftersom det uppenbart är svårt att återfinna hela Hg-input ger testampullen en fingervisning om problemet.

Testampullen av trä innehåller en tandläkarampull som vibrerats så att kvicksilvret förenats med aloy till amalgam. Standard utförandet innehåller 1,6 gram amalgam som ger 0,82 gram kvicksilver, i obruten plastampull i trä-och aluminiuminneslutning.

Den speciella konstruktionen gör att kvicksilveravgången fördröjs för att avgå samtidigt som kvicksilvret i käkamalgamet, viktigt vid tester med QuickSafe ampull.

Vid emissionsmätning skall självfallet det tillagda kvicksilvret alltid återfinnas i första mätpunkten efter ugn. Den Hg mängd som saknas där når ej fram till reningsanläggningen och utgör en diffus spridning.
Vissa mätföretag gör misstaget att endast medräkna det med testampullen tillagda kvicksilvret, och "glömmer" den avlidnes käkamalgam, (5 gram Hg) vid upprättandet av kvicksilverbalansen.

Käkamalgamet som är den direkta anledningen till kyrkans enorma investeringar i reningsanläggningar, är då bortglömt i Hg-balansen.