9 gram selengranulat i naturlig skala

ooOoo

Selen, (Se) är ett livsviktigt grundämne, en metalloid som upptäcktes år 1817 av Jöns J. Berzelius, den moderna kemiens grundläggare. Se är ett spårämne som i olika kemiska föreningar är nödvändigt i små mängder för alla hittills undersökta organismer.
Se ingår i enzymer som bekämpar s.k. fria radikaler, d.v.s. mycket energirika, oxiderande ämnen. Fria radikaler bildas normalt vid syreomsättningen i kroppen, och av giftiga föroreningar i luft, vatten och föda.

De selenmängder det rör sig om är inte stora, hos människa rekommenderas ett dagligt intag av 50 - 200 mikrogram, (1mg = 1000 mikrogram). Den övre gränsen för intag utan hälsorisker har för säkerhets skull satts vid 500 mikrogram per dag.

Selen erhålls som en biprodukt vid elektrolytisk raffinering av koppar. Selen används inom de mest skilda områden, från elektronik till djurhållning och humanmedicin och nu även inom miljötekniken.

Åtta gram selen per hektar
I Skandinavien råder brist på selen i jordskorpan och därför i här odlade livsmedel. I Finland kompletteras därför konstgödsel med motsvarande åtta gram selen per hektar åkermark och år, för att höja selenintaget hos befolkningen. Selen kan med kvicksilver bilda en mycket fast kemisk förening HgSe, en så kallad selenid.