MercStab®

MercStab®-metoden lämpar sig väl för att industriellt stabilisera stora mängder metalliskt kvicksilver inför slutförvar.

Bland fördelarna kan nämnas:

Se vidare på www.mercstab.se