Krematorier som använder QuickSafe® ampullen.


Mariestads Krematorium

Mariestads krematorium vackert inbäddat i en skogsbacke

Trelleborgs Krematorium


Trelleborgs Krematorium använder ampullen sedan 1990

Kristinehamns krematorium

Kristinehamns krematorium oskadliggör kvicksilver med QuickSafe ampull

Landskrona Krematorium

I Landskrona är klockstapel och skorsten en gemensam
tegelkonstruktion, i toppen syns huven för emissionsmätning

Filipstads Krematorium

Ampullanvändare sedan 1996

Alingsås Krematorium

Alingsås Krematoriet på Nolby Kyrkogård,
stoppade diffusionen ur sin ugn redan 1996
då man började använda Ampullen.

Lidköpings Krematorium

Lidköpings Krematorium utförde emissionsmätning 1999,
innan man började använda QuickSafe ampullen.

Krematoriesidan i Lidköping

Arvika Krematorium

Arvika krematorium från sjösidan.

Interiör från Arvika kapellet.


Genom samarbete med kunnig ledning och personal med breda kunskaper i ämnet, har det varit möjligt att ta fram den nya kemiska teknologin.

Det är många försök och emissionsmätningar som lätt fram till den konstruktion som QuickSafe ampullen slutligen fått.
Temperaturmotstånd, selenmängd, typ av inneliggande kapsel, utkondensering o.s.v. är detaljer som testats fram under verkliga förhållanden.
Utan ett genuint miljöintresse från förvaltningarna hade utvecklingen av Quicksafe ampullen inte varit möjlig.

Kvicksilverutsläpp från krematorier härrör från avlidnas amalgamfyllningar, och är vår största enskilda utsläppskälla till luft.
Användning av amalgam som tandfyllningsmaterial minskade i början av 90-talet, men ökade åter efter 1996.
Trendbrottet kommer av att amalgamfyllningar är billigare än andra miljövänligare fyllningar, vilket styr användningen då patienterna nu ska betala allt större andel av tandvårdskostnaden.

Kvicksilveravgången vid kremering ökar också på grund av att allt fler äldre behåller sina egna tänder långt upp i åldrarna.
Naturvårdsverket beräknar att dagens kremeringar som medeltal ger upphov till en kvicksilveravgång på 5 gram, men den mängden beräknas öka framöver.

Emissionsmätningar visar att en stor del kvicksilver lämnar ugnen utan att passera reningsanläggning och skorsten. Man trodde tidigare att kvicksilverångan "snällt" skulle följa med rökgaserna ut genom rökgång och skorsten, men så är inte fallet.
Istället diffunderar Hg-ångan snabbt ur systemet och ger upphov till en diffus spridning via ugnsinfodring samt rökgångs- och skorstensväggar.