QuickSafe är ett av Emcoplate - Magnus von Platen - registrerat varumärke som är en gemensam benämning på metoden att kemiskt binda kvicksilver med hjälp av selen.

QuickSafe ampullen används vid krematorier och placeras på kistlocket före insättning, den innehåller 9 g selen.
Selenet kokas av direkt i härden där det förenas med kvicksilverångan till HgSe, (kvicksilverselenid). Reningsåtgärden börjar därför tidigast möjligt i rökgasflödet, det är avgörande för resultatet.

QuickSafe ampullen används också industriellt för att oskadliggöra kvicksilverånga vid förbränningsanläggningar.

QuickSafe reaktorn är en elektrisk värmeugn som uppfanns av Magnus von Platen (Sv. patent nr. 501 043.) där man oskadliggör kvicksilverhaltigt avfall t.ex. lysrör, batterier, amalgam m.m.
Metoden beskrivs ingående i REFORSK Rapporten Fou nr 87, 1993.

Den första QuickSafe reaktorn, byggd 1993.